Werkwijze

 

Eerst worden de problemen geïnventariseerd. Het is belangrijk hier tijd voor te nemen en goed te kijken naar wat er aan de hand is en wat daar allemaal een rol bij speelt.

 

Daarna wordt er gekeken naar een nieuwe richting waar mogelijk een oplossing voor de problemen kan worden gevonden of dat er op een andere manier naar de problemen kan worden gekeken. Het gaat als het ware om het vinden van een manier waardoor de cliënt in het dagelijks leven beter met de problemen kan omgaan.

 

Samen worden de doelen bepaald en de actieplannen gezocht die vervolgens worden omgezet naar een stappenplan. Dat gebeurt door te bezien wat cliënt zou willen bereiken en hoe hij of zij dit zou kunnen bewerkstellingen.

 

Als counsellor bied ik dus geen oplossingen aan, maar steun en zoek ik samen met een cliënt naar mogelijkheden van waaruit keuzes gemaakt kunnen worden die bij de cliënt passen. De cliënt bepaalt dus zelf welke oplossing goed is.

 

Alles wat in de loop van het counsellingstraject wordt besproken wordt in vertrouwen behandeld, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende regelgeving in de counselling.