pesten logoPesten buiten Westen

Pesten is van alle tijden en het komt overal voor. Je ziet het in de dierenwereld, denk bijvoorbeeld aan apen, en bij mensen gebeurt het tot in het bejaardenhuis. Pesten hoort bij het leven en is niet uit te bannen. Toch is elk gepest kind er één te veel.

Ook kinderen die pesten, de meelopers of omstanders die niet (durven) ingrijpen kunnen last van het pesten hebben. Wanneer pesten een kind in de weg zit en het daardoor niet goed functioneert, is het tijd om er iets aan te doen.

Een kind weet vaak zelf heel goed wat er aan de hand is en wat het nodig heeft. Als counsellor ben ik er op gericht dit naar boven te halen. Het gaat daarbij om het doel van het kind zelf en niet het doel van de ouders of van de coach. Samen gaan we op zoek naar een oplossing die bij het kind past en ligt binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden. Ouders worden natuurlijk bij het traject betrokken, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen.

De KOMOPwerkwijze bestaat uit een vijftal stappen en is gericht op herstel van de gevolgen van het pesten, het begrijpen van de situatie en het vergroten van de kracht van het kind. Ook gaan we kijken wat er van de situatie valt te leren. Dit is gereedschap voor de toekomst. Zie voor meer informatie www.pestenbuitenwesten.nl
Naast praten, maken we gebruik van verschillende methodieken, zoals creatieve werkvormen en spel, in aansluiting bij de ontwikkelingsfase. Plezier en luchtigheid zijn van belang.